Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • skiro (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...

Glavne točke

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Pogostost rabe

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Leto objave

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Kolokacije

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Zgledi

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...