Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • odstopiti (glagol)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Leto objave

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Viri besedil

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Kolokacije

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Zgledi

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Kategorije

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...