Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • odstopiti (glagol)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Tip besedila

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Vede

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Najpogostejše ključne besede

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Leto objave

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Kolokacije

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Zgledi

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...