Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • ujma (samostalnik)

  • neurje (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Tip besedila

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Vede

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Najpogostejše ključne besede

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Leto objave

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Kolokacije

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Zgledi

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...