Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • predsednica (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...

Glavne točke

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Pogostost rabe

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Leto objave

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Kolokacije

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Zgledi

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...