Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • nona (samostalnik)

  • babica (glagol)

  • Viri: Nalaganje...

Glavne točke

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Pogostost rabe

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Leto objave

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Kolokacije

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Zgledi

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...