Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • nona (samostalnik)

  • babica (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Tip diskurza

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Regija govorca

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Kanal

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Starost govorca

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Spol govorca

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Izobrazba govorca

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Najpogostejše oblike

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Zgledi

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...