Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • ministrica (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Leto objave

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Viri besedil

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Kolokacije

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Zgledi

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Kategorije

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...