Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • ministrica (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Tip besedila

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Platforme

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Leto objave

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Jezikoslovna nestandardnost

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Sentiment

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Vrsta računa

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Spol pisca

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Zgledi

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...