Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • ministrica (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Tip diskurza

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Regija govorca

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Kanal

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Starost govorca

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Spol govorca

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Izobrazba govorca

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Najpogostejše oblike

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Zgledi

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...