Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • ministrica (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...

Glavne točke

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Pogostost rabe

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Leto objave

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Kolokacije

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Zgledi

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...