Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • ministrica (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...

Glavne točke

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Pogostost rabe

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Leto objave

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Kolokacije

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Zgledi

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...