Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • letalnik (samostalnik)

  • dron (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...

Glavne točke

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Pogostost rabe

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Leto objave

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Kolokacije

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Zgledi

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...