Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • letalnik (samostalnik)

  • dron (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...

Glavne točke

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Pogostost rabe

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Leto objave

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Kolokacije

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Zgledi

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...