Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • kompleks (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Tip besedila

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Viri besedil

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Leto objave

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Kolokacije

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Zgledi

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Najpogostejše oblike

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...