Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • kompleks (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Tip besedila

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Platforme

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Leto objave

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Jezikoslovna nestandardnost

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Sentiment

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Vrsta računa

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Spol pisca

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Zgledi

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...