Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • kompleks (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Tip diskurza

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Regija govorca

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Kanal

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Starost govorca

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Spol govorca

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Izobrazba govorca

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Najpogostejše oblike

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Zgledi

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...