Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • kapica (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Tip besedila

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Viri besedil

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Leto objave

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Kolokacije

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Zgledi

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Najpogostejše oblike

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...