Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • kapica (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Tip diskurza

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Regija govorca

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Kanal

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Starost govorca

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Spol govorca

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Izobrazba govorca

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Najpogostejše oblike

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Zgledi

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...