Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • AI (samostalnik)

  • UI (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Leto objave

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Viri besedil

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Kolokacije

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Zgledi

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Kategorije

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...