Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • zmagovalen (prislov)

  • Viri: Nalaganje...

Glavne točke

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Pogostost rabe

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Leto objave

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Kolokacije

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Zgledi

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...