Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • zmagovalen (pridevnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Tip besedila

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Platforme

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Leto objave

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Jezikoslovna nestandardnost

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Sentiment

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Vrsta računa

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Spol pisca

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Zgledi

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...