Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • zmagovalen (pridevnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Tip diskurza

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Regija govorca

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Kanal

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Starost govorca

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Spol govorca

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Izobrazba govorca

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Najpogostejše oblike

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Zgledi

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...