Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • kompleks (pridevnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Tip diskurza

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Regija govorca

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Kanal

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Starost govorca

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Spol govorca

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Izobrazba govorca

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Najpogostejše oblike

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Zgledi

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...