Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • kompleks (pridevnik)

  • Viri: Nalaganje...

Glavne točke

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Pogostost rabe

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Leto objave

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Kolokacije

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Zgledi

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...