Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • ujma (neuvrščeno)

  • neurje (samostalnik)

  • Viri: Nalaganje...

Glavne točke

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Pogostost rabe

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Leto objave

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Kolokacije

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Zgledi

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...