Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • skiro (neuvrščeno)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Tip diskurza

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Regija govorca

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Kanal

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Starost govorca

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Spol govorca

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Izobrazba govorca

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Najpogostejše oblike

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Zgledi

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...