Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • reciklirati (neuvrščeno)

  • predelati (glagol)

  • Viri: Nalaganje...

Glavne točke

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Pogostost rabe

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Leto objave

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Kolokacije

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Zgledi

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...