Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • kompleks (neuvrščeno)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Tip diskurza

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Regija govorca

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Kanal

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Starost govorca

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Spol govorca

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Izobrazba govorca

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Najpogostejše oblike

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Zgledi

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...