Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • kompleks (neuvrščeno)

  • Viri: Nalaganje...

Glavne točke

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Pogostost rabe

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Leto objave

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Kolokacije

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Zgledi

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...