Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • kompleks (števnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Tip besedila

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Viri besedil

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Leto objave

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Kolokacije

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Zgledi

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Najpogostejše oblike

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...