Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • kompleks (števnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Tip besedila

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Platforme

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Leto objave

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Jezikoslovna nestandardnost

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Sentiment

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Vrsta računa

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Spol pisca

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Zgledi

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...