Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • kompleks (števnik)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Tip diskurza

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Regija govorca

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Kanal

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Starost govorca

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Spol govorca

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Izobrazba govorca

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Najpogostejše oblike

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Zgledi

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...