Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • reciklirati (glagol)

  • predelati (glagol)

  • Viri: Nalaganje...

Glavne točke

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Pogostost rabe

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Leto objave

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Kolokacije

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Zgledi

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...