Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • reciklirati (glagol)

  • predelati (glagol)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Tip besedila

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Platforme

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Leto objave

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Jezikoslovna nestandardnost

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Sentiment

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Vrsta računa

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...

Spol pisca

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Zgledi

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...