Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • reciklirati (glagol)

  • predelati (glagol)

  • Viri: Nalaganje...
  • Pogostost: Nalaganje...

Glavne točke

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Tip besedila

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Vede

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...

Najpogostejše ključne besede

Glavne točke na vsakem zavihku Korpusnika povzemajo ključne informacije iz diagramov in seznamov...

Leto objave

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Kolokacije

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Zgledi

V vseh petih korpusih, po katerih išče Korpusnik, je več kot 5,5 milijard pojavnic...