Korpusnik

Povzemalnik korpusnih podatkov

Druge možnosti:  Nalaganje...
Prikazani rezultati za:
  • izpostaviti (glagol)

  • Viri: Nalaganje...

Glavne točke

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Pogostost rabe

Korpusnik išče po petih različnih korpusih, zato lahko poizvedbe malo trajajo...

Leto objave

V primerih, ko ima poizvedba v korpusu ali korpusih zelo malo zadetkov, je treba biti pri tolmačenju rezultatov še posebej previden...

Kolokacije

Pri pogostejših poizvedbah lahko vračanje rezultatov traja nekoliko dlje...

Zgledi

Iskalnik Korpusnika razlikuje med malimi in velikimi črkami...